วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน

อุปกรณ์

บ่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซ.ม. ถึง 1 เมตร หรือ สามารถสร้างบ่อขึ้นมาเองโดยใช้อิฐมอญ หรืออิฐบล็อก ก้นบ่อปิด และ ที่ด้านล่างมีรูระบายน้ำ ให้ ออกด้านข้างอย่างน้อย 1 รู หากก่อสร้างบ่อปูนขึ้นเอง ควรสร้างบ่อให้มีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนความยาวนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยง หากเป็นบ่อขนาดตั้งแต่ 2 ตารางเมตร ควรมีรูระบายน้ำอย่างน้อย 2 รู สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่มาก ท่านสามารถเลี้ยงใส่ในภาชนะได้เช่น กะละมัง หรือ ตู้ลิ้นชักพลาสติก ก็ได้

- ลักษณะของบ่อเลี้ยงไม่จำกัดรูปทรง ความกว้างหรือความยาว แต่ควรสะดวกในการจัดการ และขอบบ่อควรมีความสูง อย่างน้อย ประมาณ 40 ซ.ม. จากพื้นดิน

- ดินร่วน

- มูลวัว หรือ มูลสัตว์อื่นๆ เช่น หมู แกะ แพะ ม้า

- บ่อเลี้ยงควรอยู่ในที่ร่มตลอดวัน

- รดน้ำวันละครั้ง หรือสังเกตุว่าผิวดินเริ่มแห้งจึงรดน้ำ

วิธีการ

ผสมดิน 4 ส่วน ให้เข้ากับมูลวัว 1 ส่วน รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นปล่อยไส้เดือนลงไปตรงกลาง แล้วจึงเริ่มให้อาหาร โดยแนะนำให้อารแก่ไส้เดือนเป็นจำพวก ผักและผลไม้

ควรให้อาหารแก่พอเหมาะขุดดินตื้นๆและกลบฝังอาหารไว้เป็นจุดๆในบ่อเลี้ยง ควรตรวจดูทุก7วัน ว่าอาหารที่ให้นั้นหมดหรือยัง ถ้าหมดแล้วจึงให้อาหารใหม่เพิ่ม ควรเปลี่ยนตำแหน่งการให้อาหารไปเรื่อยๆ
เพื่อป้องกันมิให้เบดดิ้งตรงนั้นๆเกิดกรดเร็วเกินไป